Adoptiosopimus

Koiranottajan tulee toimittaa yhdistykselle allekirjoitettu adoptiosopimus ennen kuin koira luovutetaan hänen haltuunsa. Tulosta sopimus kahtena kappaleena tästä. Sopimuksen ehdot ovat seuraavat:

Olen tietoisesti adoptoimassa rescue-koiraa, koira on adoptiohetkellä ollut tarhaoloissa/kotihoidossa ja kotiutumisen myötä käyttäytyminen saattaa kotioloissa muuttua.

1. Sitoudun hoitamaan adoptiosopimuksessa nimettyä koiraa eläinsuojelulain ja säännösten mukaisesti.

2. Luovutuksen jälkeen otan vastuun koirasta ja sen hoitokustannuksista sekä mahdollisista veroista.

3. Huolehdin siitä, että koira madotetaan säännöllisesti ja sen rokotukset pysyvät voimassa.

4. Adoptoimallani koiralla EI saa teetättää pentuja.

5. Mikäli adoptoimani koira katoaa tai menehtyy tapaturmaisesti, ilmoitan välittömästi Viipurin Koirat ry:lle asiasta. Mikäli koira karkaa ja katoaa, sitoudun noudattamaan yhdistyksen antamia ohjeita sen löytämiseksi ja kiinni saamiseksi.

6. Sitoudun ilmoittamaan yhdistykselle mahdolliset nimen tai yhteystietojeni muutokset.

7. Mikäli en pysty pitämään koiraa, otan välittömästi yhteyttä yhdistykseen asiasta. Koiraa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, ilman yhdistyksen kirjallista lupaa. Mikäli koiralle joudutaan etsimään uusi koti, Viipurin Koirat ry pitää itsellään oikeuden kodinetsinnässä sekä sen valinnassa. Koirasta luovuttaessa tehdään yhdistyksen edustajan kanssa erillinen Viipurin Koirat ry:n koirasta luopumissopimus. Luopumastani koirasta sitoudun kuitenkin huolehtimaan ja vastaamaan sen hoitokuluista, kunnes yhdistys löytää sille uuden kodin. Uudelleen adoptoitavasta koirasta yhdistyksen edustaja tekee uuden adoptiosopimuksen.

8. Viipurin Koirat ry ei palauta adoptiomaksua, jos koira joutuu vaihtamaan kotia.

9. Mahdollisista ongelmista tai ongelmakäyttäytymisestä ilmoitan välittömästi yhdistykselle.

10. Mikäli koiran kanssa esiintyy ongelmia, sitoudun hakemaan asiantuntijoilta tarvittavaa apua ongelmatilanteen ratkaisemiseksi.

11. Minulla ei ole oikeutta lopetuttaa koiraa ilman vahvaa eläinsuojelullista syytä (vakava sairaus/onnettomuus) tällaiseksi syyksi ei lueta elämäntilanteen muutoksia eikä pitovaikeuksia. Koiraa EI saa lopettaa ilman yhdistyksen edustajan myöntämää lupaa. Koiran lopettamisesta on yhdistykselle aina toimitettava eläinlääkärinlausunto.

12. Sitoudun ottamaan yhdistykseen yhteyttä ensimmäisen kuukauden aikana kotiutumisesta sekä jatkossa olemaan yhteydessä vuosittain.

13. Yhdistyksen edustajalla on oikeus käydä katsomassa huostaani luovutettua koiraa sopivaksi katsomanaan ajankohtana sekä lupa tiedustella koiran vointia ja sen sopeutumista.

Suositukset:

1. Suosittelemme koiran madottamista ja käyttämistä eläinlääkärin tarkastuksessa mahdollisimman pian koiran kotiuduttua. Keskustele eläinlääkärin kanssa rokotusten uusimisen ajankohdasta.

2. Suosittelemme vahvasti koiran kastrointia/sterilointia. Keskustele toimenpiteestä eläinlääkärin kanssa.

Jos koiran adoptoija rikkoo tätä adoptiosopimusta, on hän velvollinen maksamaan Viipurin Koirat ry:lle sopimussakkona 800 euroa ja yhdistyksellä on lupa hakea koira pois ilman korvausvelvollisuutta.

Riita-asiat sekä erimielisyydet tämän adoptiosopimuksen noudattamisesta ratkaistaan välimieskäsittelyssä ja tarvittaessa Helsingin käräjäoikeudessa.

Allekirjoittamalla tämän adoptiosopimuksen adoptoija vakuuttaa huolellisesti tutustuneensa, ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä yllämainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.