Rabies

Rabies

Rabies on maailmanlaajuisesti esiintyvä rhabdovirusten lyssavirus -sukuun kuuluvien virusten aiheuttama nisäkkäiden zoonoosi, joka kuuluu Suomessa lakisääteisesti vastustettavien eläintautien ryhmään.

Virus vaikuttaa voimakkaasti keskushermostoon. Rabieksen oireet puhkeavat yleensä 2-7 viikossa. Rabieksen muodot jaetaan hiljaiseen ja raivoisaan. Raivoisa muoto on helpompi tunnistaa sillä koira alkaa käyttäytyä aggressiivisesti. Koira voi hyökkäillä raivokkaasti purren joko elottomia esineitä, toisia eläimiä tai ihmisiä kohti. Hiljaisessa muodossa koira on syrjäänvetäytyneen oloinen. Kummassakin tapauksessa ulkoisia oireita ovat silmien ja alaleuan roikkuminen ja nielemisvaikeudet. Viruksen edetessä eläin lopulta halvaantuu ja kuolee. Rabies voi tarttua koirasta ihmiseen pureman tai riittävän lima- tai sidekalvokontaktin välityksellä. Oireiden puhjettua tauti johtaa väistämättä kuolemaan.

Rabiesta voi ennaltaehkäistä rokottamalla. Ihmisillä taudin puhkeamista voidaan ehkäistä immunoglobuliinihoidolla ja rokotussarjalla, jotka aloitetaan 24 tunnin kuluessa puremasta.

Yhdistys seuraa aktiivisesti rabiestilannetta Venäjällä. Rabiesta esiintyy Venäjän federaatiossa, mutta alueelliset erot ovat suuret eri federaatiopiirien ja liittovaltiosubjektien välillä. Vuonna 2017 WHO dokumentoi yhteensä 1794 tapausta, joista 801 todettiin villieläimillä, 990 kotieläimillä ja 3 tapausta ihmisillä. Rabiesta esiintyi vuonna 2017 eniten lounaisella Venäjällä Eteläisen federaatiopiirin alueella Belgorodin (yht 125 tapausta), Volgogradin (yht 128 tapausta) ja Saratovin (yht 109 tapausta) oblasteissa sekä Keskisen federaatiopiirin eteläisissä osissa Lipetskin (yht 173 tapausta), Voronezin (yht 131 tapausta) sekä Moskovan oblasteissa (yht 134 tapausta). Luoteis-Venäjän federaatiopiirissä rabiestapauksia on selvästi vähemmän. Baltian maiden rajalla sijaitsevassa Pskovin oblastissa tapauksia oli 20 ja Novgorod oblastissa 2. Liittovaltiokaupunki Pietarissa ei todettu yhtään tapausta. Sitä ympäröivässä Leningrad oblastissa, jonka alueella myös Viipuri sijaitsee, todettiin vuonna 2017 yksi tapaus. (Lähde: WHO - Rabies bulletin). Tapaus todettiin luonnonvaraisella ketulla Tihvinän hallintoalueella (Lähde: State Veterinary Service of St. Petersburg). Etäisyys Tihvinästä Viipuriin on noin 300 km. Tätä ennen ei Leningradin alueella oltu tavattu rabiesta 30 vuoteen. Edellinen löytö tehtiin vuonna 1987 ketulta Pietarin eteläpuolella sijaitsevalta Lomonosovin hallintoalueelta. 

Vuonna 2018 Maailman terveysjärjestö WHO dokumentoi Venäjän federaatiossa yhteensä 1254 rabiestapausta, joista 442 todettiin villieläimillä, 881 kotieläimillä ja 1 tapaus ihmisellä. Rabiesta esiintyi vuonna 2018 eniten lounaisella Venäjällä Eteläisen federaatiopiirin alueella Belgorodin (yht 110 tapausta), Volgogradin (yht 127 tapausta) ja Saratovin (yht 139 tapausta) oblasteissa sekä Keskisen federaatiopiirin eteläisissä osissa Lipetskin (yht 145 tapausta), Voronezin (yht 75 tapausta) sekä Moskovan oblasteissa (yht 84 tapausta). Luoteis-Venäjän federaatiopiirissä rabiestapauksia oli selvästi vähemmän. Baltian maiden rajalla sijaitsevassa Pskovin oblastissa tapauksia oli 6 kpl ja Nenetsien autonomisen piirikunnan alueella jäämeren rannalla yksi tapaus. Arkangelin alueella, Kaliningradissa, Murmanskin alueella, Novgorod oblastissa, Pihkovan alueella, Vologdan alueella sekä Karjalan ja Komin tasavalloissa oli 0 tapausta. Liittovaltiokaupunki Pietarissa ei todettu yhtään tapausta. Sitä ympäröivässä  Leningrad oblastissa, jonka alueella Viipuri sijaitsee, ei todettu vuonna 2018 yhtään rabiestapausta. (Lähde: WHO - Rabies bulletin).

Euroopan alueella todetut tapaukset dokumentoidaan WHO:n sivuille, jossa voi tehdä hakuja eri ajanjaksojen ja eläinlajien perusteella. Lisäksi rabiesta esiintyy myös Venäjän federaation Aasiaan kuuluvilla alueilla Volgan federaatiopiirissä sekä Uralin ja Siperian federaatiopiirien eteläosissa. 

Koirilla todetut rabiestapaukset Venäjän federaation Eurooppaan kuuluvalla alueella vuonna 2018. 

Lähde: WHO Rabies Bulletin / Friedrich-Loeffler-Institut 2019.

Viipurin alueella rabiesriski on hyvin pieni johtuen rabiessyöttirokotteista, joita on jo vuosia levitetty Leningradin alueelle ja Karjalan Tasavaltaan Suomen rajan läheisyyteen. Myös Viipuri kuuluu tähän vyöhykkeeseen. Rokotteita levitetään myös Suomen puolella Eviran toimesta. EU on osallistunut syöttirokotteiden levittämisestä aiheutuviin kustannuksiin puskurivyöhykkeellä ja hanketta on toteutettu Venäjällä yhteistyössä Suomen kanssa. Leningrad oblastissa on levitetty syöttirokotteita myös Pskovin ja Novgorodin vastaisille rajavyöhykkeille, jottei virus pääse leviämään federaation sisällä. Leningradin alueella käytetään rabieksentorjuntaan vuosittain noin kymmenen miljoona ruplaa ja villieläimille suunnattuja syöttirokotteja levitetään vuosittain n. 300 000 kappaletta (Lähde: Committee for the Protection, Control and Regulation of the Use of Wildlife in the Leningrad Region). Lemmikkikoiria ja kissoja rokotetaan maksutta valtiollisilla eläinlääkäriasemilla myös Viipurissa ja alueella on ollut käynnissä vuodesta 2006 saakka TNR-ohjelma (Trap-Neuter-Release), jossa katukoiria pyydystetään, sterilisoidaan ja rokotetaan rabiesta vastaan, ja vapautetaan sitten takaisin tutuille asuinsijoilleen.

Suomi on ollut vuoden 1991 jälkeen raivotautivapaa maa. Sen jälkeen Suomeen on tuotu vuonna 2003 Virosta hevonen ja vuonna 2007 Intiasta koiranpentu, joilla oli rabies. Näissä yksittäistapauksissa kukaan ei saanut tartuntaa.

Kaikki Viipurin Koirat ry:n kautta maahantuotavat koirat on rokotettu rabiesta vastaan. Maahantulomääräysten mukaan Venäjältä voi tuoda EU:n alueelle koiran, jonka rabiesrokote on ollut voimassa vähintään 21 päivää ennen maahantuloa. Venäjältä saapuvat koirat eivät tarvitse vasta-ainetestejä, mutta Evira suorittaa koirille pistokoetestejä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä. Kesästä 2018 alkaen Viipurin Koirat on alkanut suorittaa ennen tuontia tehtäviä vasta-ainetestejä myös itse ja sen yhteistyötarhat ovat alkaneet yhdistyksen pyynnöstä noudattaa rokotusohjelmaa, jossa rabiesrokotus tehostetaan kuukauden kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Tällä hetkellä kaikille adoptoitaville koirille tehdään rabiesvasta-aineiden määritys ennen Suomeen tuloa. Koirien näytteet tutkitaan Suomessa Ruokavirastossa (ent. Evira). Viipurin Koirat ry on auttanut kaikkia kolmea yhteistyötarhaansa kattamaan rokotuksista aiheutuvia kustannuksia niin, että kaikki niillä asuvat koirat voidaan rokottaa vuosittain. Tarhoilla on suoritettu vuonna 2018 yhdistyksen sponsoroimana kaikkien koirien massarokotukset. Myös matolääkityksiä on tehostettu, sillä sisäloistartunnat ja muut puolustuskykyä kuormittavat vaivat ja heikko yleiskunto heikentävät rokotusten tehoa.

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta ja Terveyskirjastosta.