Toimintakertomus 2016

VIIPURIN KOIRAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016

 

Vuosi 2016 oli Viipurin Koirat ry:n 10. toimintakausi. Yhdistyksen 10-vuotista taivalta vietettiin pääasiassa työn merkeissä. Kesällä Olgan tarhaa kohtasi onnettomuus, kun sen päärakennus paloi. Yhdistys käynnisti historiansa suurimman keräyksen uuden talon pystyttämiseksi. Elokuussa järjestettiin juhlatapahtuma, joka kokosi yhteen ison joukon viipurilaiskoiria omistajineen.

 

Hallitus ja toimihenkilöt

Hallitus:

  • Aino Arjas, puheenjohtaja
  • Mona Lautiala, varapuheenjohtaja
  • Ira Müller, sihteeri
  • Noora Antila, jäsen
  • Stella Karlsson, jäsen (1-8/2016)
  • Maija Sutela, jäsen (9-12/2016)

Hallituksen ulkopuolisina toimihenkilönä toimivat rahastonhoitajat Anu Karppinen (1-5/2016) ja Anja Kivinen (6-12/2016). Kirjanpitopalvelut hankittiin vuosikokoukseen saakka TiliHelander Oy:ltä. Toukokuun vuosikokouksessa rahastonhoitajaksi valittiin KTM Anja Kivinen, joka vastasi tämän jälkeen kirjanpidosta. Toiminnantarkastajana oli KTM Mikko Bergroth ja varatoiminnantarkastajana Maija Soukainen.

Kaikki hallituksen jäsenet, muut toimihenkilöt ja aktiivit toimivat vapaaehtoisina ilman korvausta.

 

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.5.2016. Yhdistys kutsui 31.8.2017 koolle ylimääräisen kokouksen, jossa valittiin hallitukseen yksi uusi jäsen eroavan jäsenen tilalle.

Hallitus kokoontui 6 kertaa toimikauden aikana.

Yhdistyksellä oli toimikauden lopussa ja 22 varsinaista jäsentä, 259 kannatusjäsentä ja 2 kunniajäsentä.

 

Talous

Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla, lahjoituksilla sekä koirien adoptoinnin osalta kulukorvauksilla. Lisäksi harjoitettiin pienimuotoista kannatustuotemyyntiä ja myyjäistoimintaa sekä järjestettiin FB-huutokauppa. Varoja kerättiin myös kirpputorimyynnillä.

Yhdistyksen uusi keräyslupa POL-2015-14237 astui voimaan 14.4.2016 ja sen toimeenpanoalueena oli koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Vuoden aikana toteutettiin mm. seuraavat keräykset:

  • Hätäkeräys Olgan tarhan tulipalon jälkeen
  • Klinikkarakennus Irinan tarhalle -keräys
  • Kuiviketta kylmiin koppeihin -keräys
  • Eettiset joululahjat -keräys

Niin tulot kuin menotkin kasvoivat edellisestä vuodesta. Vuoden 2016 tilinpäätös oli 1862,03 euroa alijäämäinen.

 

Avustustoiminta

Yhdistyksen toiminta keskittyi edelleen pääasiallisesti kahden löytökoiratarhan avustamiseen Viipurissa. Aktiivit ja muut vapaaehtoiset vierailivat Viipurin koiratarhoilla viikoittain. Tarhoille vietiin Suomesta saatuja lahjoituksia, kuten kuivaruokaa sekä koirien tarvikkeita ja lahjoitusvaroin hankittuja koppikuivikkeita sekä vaneria. Aktiivit matkustivat Viipuriin aina omalla kustannuksellaan. Yhdistys kustansi tarhojen koiria varten tilattuja ruokakuormia ja huolehti Irinan tarhan lämmitys- ja juomavesilaskujen maksamisesta ja alkoi alkuvuodesta maksaa myös tarhakoirien eläinlääkärilaskuja viipurilaisille klinikoille.

Hätäkeräys- ja rakennustalkoot-keräyksissä kertyneillä varoilla käynnistettiin Olgan tarhan päärakennuksen ja Irinan tarhan klinikan rakennustyöt. Molempien rakennustyöt etenivät pitkälle, mutta eivät ehtineet valmistua vuoden loppuun mennessä. Lisäksi kustannettiin Olgan väliaikaiseen parakkiasumukseen “lisäsiipi” eli huone niitä pieniä koiria, pentuja ja kissoja varten, jotka olivat aikaisemmin asuneet päärakennuksessa.

Vtoroi Chans -yhdistyksen ylläpitämää kissojen turvakotia Viipurissa avustettiin pienimuotoisesti keräämällä mm. kissatarvikkeita, lääkkeitä, desinfiointiaineita sekä ruokaa Suomesta ja toimittamalla niitä perille Viipuriin.

Sterilisointikampanjaa jatkettiin yhteistyössä Aurika-klinikan kanssa ja sen puitteissa kustannettiin vuoden aikana keräysvaroin 15 koiran sterilisaatio. Uutena projektina käynnistettiin sterilointiyhteistyö Svetogorskissa toimivien venäläisten vapaaehtoisten kanssa. Myös tässä projektissa yhteistyöklinikkana toimi Aurika. Yhdistys osallistui lisäksi molempien yhteistyötarhojensa koirien sterilointikustannuksiin.

Kummikoiratoimintaa jatkettiin auttamalla koiria sekä Viipurissa että tuomalla Suomeen hoitoon apua tarvitsevia. Näiden hoito rahoitettiin pääosin kummimaksuilla. Koirien kummit saivat vähintään neljä kertaa vuodessa kummikirjeen, jossa oli kuulumisia kummikoiralta. Osa kummikoirista oli toipilaita, jotka tarvitsivat erityistä hoitoa.

Kotihoitotoimintaa jatkettiin ja uusia hoitajia etsittiin aktiivisesti. Kotihoitotoiminta on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa, sillä sen avulla voidaan auttaa apua tarvitsevia koiria Suomeen hoidettavaksi ja uutta kotia etsimään, sekä helpottaa tarhojen taakkaa. Koiria oli kotihoidossa vuoden aikana poikkeuksellisen paljon.

 

Adoptiotoiminta

Yhdistys auttoi viipurilaisia koiratarhoja myös etsimällä koirille koteja Suomesta. Koirat tuotiin maahan EU:n komission tuontivaatimuksia noudattaen ja TRACES-järjestelmään merkittyinä. Yhdistys toi vuoden 2016 aikana maahan 275 koiraa. Näistä 138 adoptoitiin suoraan omiin koteihin ja 137 sijoitettiin kotihoitopaikkoihin. Vuoden 2016 aikana yhdistyksen haltuun palautui 10 adoptoitua koiraa uudelleen etsimään kotia.

Aktiivijoukko täydentyi kolmella uudella koiravaraajalla. Kotihoitotoiminta tehostui entisestään lisääntyneiden hoitopaikkojen myötä. Yhdistyksen oli mahdollista tarjota hoitokoirille aikaisempaa enemmän lääkärinhoitoa sekä kustantaa niille sterilisaatioita. Lisäksi osallistuttiin hoitokoirien madotus- ja ruokakuluihin aikaisempaa useammin.

 

Tiedotus ja tapahtumat

Yhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat internetsivut www.viipurinkoirat.fi, joilla esitellään toimintaa sekä kotia etsiviä koiria. Aktiivista tiedotusta jatkettiin myös sosiaalisen median kautta, tärkeimpinä kanavina Facebook-sivut sekä YouTube-kanava. Some-kanavista myös Instagram on käytössä. Yhteydenpito jäsenistöön tapahtui kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän sähköisen jäsenkirjeen kautta. Toimikauden aikana yhdistyksen vapaaehtoisjoukko täydentyi jäsensihteerillä ja yhteydenpito ja tiedottaminen kannatusjäsenten suuntaan tehostui.

Yhdistyksen edustajia haastateltiin vuoden aikana myös medioissa. Tärkeimpänä Stooritaivaan tuottama ja ISTV:ssä esitetty 12-osainen Tarhakoiralle koti -sarja. Myös YLE uutiset haastatteli yhdistyksen edustajia ja puheenjohtaja kävi vieraana MTV3:n aamuohjelmassa.

Vuoden tärkein tapahtuma oli elokuussa järjestetty 10-vuotisjuhla Helsingissä. Perinteiset ruoka- ja tarvikekeräykset järjestettiin huhti- ja syyskuussa Petikon Musti ja Mirri -myymälän edessä Vantaalla. Saadut lahjoitukset toimitettiin toimintakauden aikana Viipuriin. Lisäksi yhdistys osallistui Helsingissä järjestettyyn Rescuepäivä-tapahtumaan ja muutamiin joulumyyjäistapahtumiin yhteistyössä muiden rescueyhdistysten kanssa. Yhdistyksellä oli keräyspisteitä ja esittelytempauksia myös Helsingissä, Salossa, Tampereella, Kotkassa ja Lappeenrannassa.

Joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai viipurilaisia koiria kokoontui Pitkäkosken koirapuistoon Vantaalle leikkimään ja omistajat vaihtamaan kuulumisia. Samassa puistossa järjestettiin myös jouluinen glögipuistoilu, ja yhtä aikaa sen kanssa vastaavat puistotapahtumat myös Turussa ja Tampereella.

Kaikkiaan yhdistyksen toiminta oli vuonna 2016 hyvin aktiivista ja aikaansaavaa, ja toiminta kehittyi. Hallitus on tyytyväinen toimintakauteen.