Toimintakertomus 2017

VIIPURIN KOIRAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2017
 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Viipurin seudun kodittomien koirien ja kissojen sekä löytöeläintarhojen elinolosuhteita. Yhdistys pyrkii edistämään eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia sekä muuttamaan löytöeläimiin suhtautumista niitä arvostavaksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys auttaa venäläisiä löytöeläintarhoja ja eläinsuojelijoita neuvonnalla, järjestämällä koirille ja kissoille ruokaa, hoitopaikkoja ja eläinlääkärihoitoa sekä parantamalla tarhojen olosuhteita. Yhdistys etsii kodittomille koirille pysyviä koteja Suomesta ja tukee koiran ottaneita neuvonnalla. Yhdistys harjoittaa valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

 

Johdanto

Vuosi 2017 oli Viipurin Koirat ry:n 11. toimintakausi. Kausi oli aktiivinen erilaisten varainkeruukampanjoiden ja tapahtumien osalta. Vuonna 2017 järjestettiin useita facebook-huutokauppoja, ruokakeräystapahtumia ja Koiramaiset Syyshepulit, joka kokosi yhteen ison määrän rescuemyönteistä väkeä. Kesällä 2017 yhdistyksen keräämillä varoilla rakennettiin Irinan tarhalle 11 uutta “yksiö”aitausta, minkä lisäksi klinikkarakennus saatiin lähes valmiiksi. Olgan tarhalle rakennettiin uusi koiramökki, joka toimii myös ruokavarastona. Svetogorskin koiratarhan aitausten rakennustyöt aloitettiin. Lämpöeristettyjä koirankoppeja rakennettiin Suomessa aktiivien toimesta ja ne toimitettiin Irinan tarhalle sekä Svetogorskiin. Yhdistys panosti tautitesteihin ja keräsi tietoa resisistenttien bakteerien kantajuuksista viipurilaiskoirilla.

Aktiivijoukko täydentyi toimintavuoden aikana neljällä uudella koiravaraajalla sekä kahdella muulla aktiivilla.

 

Hallitus ja toimihenkilöt

1.1.–28.5.2017
Aino Arjas, pj
Mona Lautiala, varapj
Ira Müller, siht
Noora Antila
Maija Sutela

28.5.–28.8.2017
Aino Arjas, pj
Ira Müller, varapj
Tanja Liukkonen, siht
Mona Lautiala
Maija Sutela

28.8.–25.9.2017
Aino Arjas, pj
Ira Müller, varapj
Tanja Liukkonen, siht
Mona Lautiala

25.9.–31.12.2017
Aino Arjas, pj
Ira Müller, varapj
Tanja Liukkonen, siht
Tessa Alajärvi
Mona Lautiala
 

Hallituksen jäsen Maija Sutela erosi hallituksesta ja yhdistyksestä elokuussa. Vuosikokouksessa varajäseneksi valittu Tessa Alajärvi nousi hallitukseen sääntömuutoksen astuttua voimaan syyskuussa.

Hallitus kokoontui kymmenen (10) kertaa vuoden 2017 aikana.

Hallituksen ulkopuolisina toimihenkilöinä toimivat rahastonhoitaja Anja Kivinen (KTM) sekä toiminnantarkastaja Mikko Bergroth ja varatoiminnantarkastaja Maija Soukainen. Bergroth erosi tehtävästään 26.8.2017, minkä jälkeen Soukaisesta tuli toiminnantarkastaja.

Kaikki hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt sekä aktiivit toimivat vapaaehtoistyöntekijöinä ilman korvausta.

 

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.5.2017. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen ehdottama sääntömuutos. Sääntömuutos hyväksyttiin ja se astui voimaan 25.9.2017, kun Patentti- ja rekisterihallitus oli rekisteröinyt muutosilmoituksen. Sääntömuutos mahdollistaa yhdistykselle aikaisempaa laajemman avustustoiminnan harjoittamisen Viipurin seudulla. Muutoksen myötä avun piiriin on mahdollista ottaa koirien lisäksi kissat ja muut löytöeläimet. Sääntömuutoksen myötä hallitukselle valitaan vuosikokouksessa varajäsen, joka nousee hallitukseen ilman erillistä yhdistyksen kokousta, jos joku hallituksen jäsenistä eroaa.

Yhdistyksellä oli toimikauden lopussa 20 varsinaista jäsentä, 428 kannatusjäsentä ja 2 kunniajäsentä.

 

Talous

Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla, lahjoituksilla sekä koirien adoptoinnin osalta kulukorvauksilla. Lisäksi harjoitettiin pienimuotoista kannatustuotemyyntiä ja myyjäistoimintaa sekä järjestettiin facebook-huutokauppoja. Varoja kerättiin myös kirpputorimyynnillä.

Yhdistyksen keräyslupa POL-2015-14237 oli voimassa koko toimikauden ja sen toimeenpanoalueena oli koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Yhdistyksen facebook-sivuilla oli tärkeä rooli varainkeruukampanjoissa ja sosiaalisen median sisältöön panostettiin aikaisempaa enemmän. Sosiaalista mediaa varten otettiin käyttöön tunnus #Lahjoitalantti. Yhdistys tiedotti #Lahjoitalantti-keräyksissä aktiivisesti varojen kertymisestä ja keräystavoitteen täyttymisestä. Tunnuksen tarkoituksena oli herättää kiinnostusta ja sitouttaa yhdistyksen tukijoita. Luettelo vuonna 2017 järjestetyistä keräyksistä on esitetty liitteessä 1.

Niin tulot kuin menotkin kasvoivat edellisestä vuodesta. Varainhankinnan tuotto kulujen (mm. kannatustuotteiden ostokulut) jälkeen oli 148 936,68 euroa. Tästä 126 933,76 euroa saatiin lahjoituksina ja loppuosa kerättiin huutokaupoilla, kirpputoreilla, ja kannatustuotemyynnillä. Adoption kulukorvauksia kertyi yhteensä 96 885 euroa. Adoptoitavien koirien rajatarkastusmaksuihin kului 42 032 euroa, koirien kuljetuskuluihin 13 309,11 euroa, rokotuksiin, siruihin, loishäätöihin ja muihin valmistelu- ja vastaanottokuluihin 17 379,89 euroa ja Turvasiru-rekisteröintiin 1755 euroa. Suomessa olevien koirien eläinlääkintään käytettiin yhteensä 43 353,99 euroa ja koiria sterilisoitiin Suomessa 4524,38 eurolla.

Vuoden 2017 tilinpäätös oli 5427,48 euroa ylijäämäinen.Avustustoiminta

Yhdistyksen toiminta keskittyi edelleen pääasiallisesti kahden löytökoiratarhan avustamiseen Viipurissa. Aktiivit ja muut vapaaehtoiset vierailivat Viipurin koiratarhoilla viikoittain. Tarhoille vietiin Suomesta saatuja lahjoituksia, kuten kuivaruokaa sekä koirien tarvikkeita ja lahjoitusvaroin hankittuja koppikuivikkeita ja vaneria. Aktiivit matkustivat Viipuriin omalla kustannuksellaan. Yhdistys tuki tarhoja ruokaostoksissa, sähkö- ja jätelaskuissa, juomavesihankinnoissa ja maksoi tarhakoirien eläinlääkärilaskuja viipurilaisille ja pietarilaisille klinikoille.

Suomessa uusia koppeja rakennettiin 16 kpl ja nämä vietiin elementteinä Viipuriin, jossa ne koottiin aktiivien toimesta.

Keväällä 2017 alettiin avustaa säännöllisten ruoka- ja tarvikelahjoitusten muodossa myös Svetogorskissa olevaa Elena Semetsenovan tarhaa. Koiramaisten Syyshepulien tuotto ohjattiin Svetogorskin tarhan tukemiseen. Yhdistys haki Animalialta avustusta koira-aitausten rakentamiseksi Svetogorskin tarhalle. Animalian hallitus myönsi 6000 euron avustuksen yhdistykselle täysimääräisenä. Svetogorskin tarhan hyväksi käytettiin myös Lappeenrannan kirpputorilta saatu tuotto sekä Svetogorskin tarhan hyväksi pidettiin koruhuutokauppa. Svetogorskin tarha helpottaa koiramäärän painetta Viipurissa. Alueen irtokoiria on toimitettu aikaisemmin Irinan ja Olgan tarhoille Viipuriin.

Sterilisointiyhteistyötä jatkettiin Aurika-klinikan kanssa ja sen puitteissa steriloitiin yhteensä 76 koiraa - näistä suurin osa Svetogorskissa. Yhdistys osallistui kaikkien kolmen yhteistyötarhan koirien sterilisointikustannuksiin. Kaikkiaan Viipurin Koirat kustansi lahjoitusvaroin noin 150 koiran sterilisaation/kastraation vuonna 2017.

Kummikoiratoimintaa jatkettiin auttamalla koiria sekä Viipurissa että tuomalla Suomeen kotihoitoon apua tarvitsevia. Osa kummikoirista oli toipilaita, jotka tarvitsivat erityistä hoitoa ja osa sellaisia koiria, joiden oli vaikea löytää kotia.

Venäjälle suunnattuun avustustoimintaan käytettiin vuonna 2017 yhteensä 107 719,99 euroa, josta 38 447,32 euroa kului ruokaan, 6 809,17 euroa sähköön (pääasiassa lämmitykseen), 1 060 euroa juomaveteen ja vedenjakelujärjestelmään, 1 747 euroa kuivikkeisiin, 11 391,32 euroa eläinlääkintään ja 5 067,76 euroa sterilisointeihin. Rakentamiseen käytettiin yhteensä 35 782,95 euroa. Edellä mainitut kulut jakautuvat kolmelle tarhalle sekä muuhun alueella tehtävään avustustyöhön.

 

Adoptiotoiminta

Yhdistys auttoi viipurilaisia koiratarhoja myös etsimällä koirille koteja Suomesta. Koirat tuotiin maahan EU:n komission tuontivaatimuksia noudattaen ja TRACES-järjestelmään merkittyinä. Yhdistys toi vuoden 2017 aikana maahan 276 koiraa. Näistä 217 adoptoitiin suoraan omiin koteihin ja 48 sijoitettiin kotihoitopaikkoihin, joissa ne jatkoivat kodin etsimistä. Lisäksi tuotiin 5 kissaa.

Adoption kulukorvaus oli 320 euroa, mutta se nostettiin syksyllä 390 euroon. Kulukorvaus sisältää eläinlääkinnällisen rajatarkastustuksen, tunnistesirun ja sirun rekisteröimisen turvasiru.fi-palveluun, ekinokokkimadotuksen (1-3 vrk ennen tuontia), rabiesrokotuksen (vähintään 21 vrk ennen tuontia), vähintään kerran annetun neloisrokoitteen sekä ulkoloishäädön ennen tuontia, minkä lisäksi sillä katetaan ylläpitokustannuksia Viipurissa ennen adoptiota. Lisäksi kulukorvauksessa on otettu huomioon koiran kuljetuskustannukset Viipurista Suomeen. Suurin syy kulukorvauksen korotukseen oli se, että syksystä 2017 alkaen jokaiselle Suomeen tulevalle koiralle alettiin antaa mukaan sisäloislääkkeet koiran painokilojen mukaan (yksi annos pratsikvanteelivalmistetta  ja 5 päivän kuuri fenbendatsolivalmistetta), desinfioiva shampoo sekä probioottivalmiste.

Kotihoitotoimintaa jatkettiin. Kotihoitotoiminta on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa, sillä sen avulla voidaan auttaa apua tarvitsevia koiria Suomeen hoidettavaksi ja uutta kotia etsimään, sekä helpottaa tarhojen taakkaa. Myös yhdistykselle palautuvia kodinvaihtajia joudutaan usein sijoittamaan hoitopaikkoihin ennen uuden kodin löytymistä. Yhdistys tarjosi kotihoitokoirille tarvittavat lääkärinhoidot sekä kustantansi niiden sterilisaatioita. Lisäksi osallistuttiin hoitokoirien madotus- ja ruokakuluihin. Hoitokoirille teetettiin myös seulontoja resistenttien bakteerien varalta. Koiria oli kotihoidossa vuoden aikana 48. Kotihoidossa olevia erityistä tukea saavia kummikoiria oli 8 kpl, joista kaksi oli toipilaita ja kaksi vanhuskoiria, jotka saivat kummijakson jälkeen omat kodit.

Kotihoitokoirien kulut yhdistykselle olivat vuonna 2017 yhteensä 52 584,08 euroa (sis. eläinlääkäri- ja ruokakulut, sterilisointikulut sekä kummikoirien elatus- ja lääkintäkulut). Kotihoitajat toimivat vapaaehtoisina ilman korvausta ja monet heistä huolehtivat hoitokoiriensa ruokakuluista.

Vuoden 2017 aikana yhdistyksen haltuun palautui 31 adoptoitua koiraa uudelleen etsimään kotia. Kodinvaihtajien määrä nousi vuonna 2017 jyrkästi verrattuna edellisvuoteen 2016, jolloin 10 koiraa palautui etsimään kotia. Suomeen adoptoitujen koirien määrä oli vuonna 2016 275 kpl.

 

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat internetsivut www.viipurinkoirat.fi, joilla esitellään toimintaa sekä kotia etsiviä koiria. Sivuille lisättiin vuonna 2017 blogiosio sekä hallituksen tiedotteet -osio.

Aktiivista tiedotusta jatkettiin myös sosiaalisen median kautta, tärkeimpinä kanavina Facebook-sivut sekä YouTube-kanava. Some-kanavista myös Instagram oli käytössä ja vuonna 2017 otettiin käyttöön venäjänkielistä yleisöä ajatellen Vkontakte.

Yhteydenpito jäsenistöön tapahtui sähköisen jäsenkirjeen kautta. Uusi viestintämuoto oli sähköinen uutiskirje, jonka kohderyhmää ovat jäsenistön lisäksi myös adoptioperheet. Uutiskirjeessä tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Ensimmäinen uutiskirje sisälsi adoptioperheille suunnatun tiedotteen moniresistenteistä bakteereista.

 

Moniresistentit bakteerit

Tautitilanne viipurilaisilla koiratarhoilla on yleisesti ottaen ollut hyvä johtuen mm. pohjoisesta sijainnista, mutta vuonna 2017 yhdistys tuli tietoiseksi moniresistenteistä bakteereista ESBL ja MRSP, joiden tartunnat todettiin yhdellä edellisenä vuonna Viipurista adoptoidulla koiralla. Tämän jälkeen yhdistys alkoi kartoittaa tartuntatilannetta moniresistenttien bakteerien osalta sekä Suomessa että Viipurissa olevilla koirilla. Kyseessä on maailmanlaajuisesti kasvava ongelma, mutta koska moniresistentit bakteerit vaativat erityishuomiota mm. eläinlääkärikäynneillä, ja ne voivat tarttua myös koirasta ihmiseen, päädyttiin keskeyttämään tuonnit siksi aikaa, kun tilanteen vakavuutta selvitettiin.

Yhdistyksen ja adoptioperheiden teettämien testien perusteella saatiin selville, että MRSP-tartuntoja oli viipurilaiskoirilla vähemmän kuin suomalaisilla koirilla keskimäärin, mutta ESBL-bakteerin kantajia oli paljon. ESBL-bakteereita esiintyy myös ihmisillä ja periaatteessa tartunta koirasta ihmiseen on mahdollinen. Adoptio-ohjeita ja -ehtoja uudistettiin, ja koiravaraajien käyttöön tuotettiin materiaalia kotien ohjeistamista varten. Suomeen tuleville koirille päätettiin jatkossa antaa probioottivalmistetta, joka tukisi suolistomikrobiston uudistumista ja ESBL-bakteerien poistumista. Adoptioehtojen uudistuksessa otettiin erityisesti huomioon riskiryhmät: pienet lapset, vanhukset ja ne henkilöt, joilla on heikentynyt immuunipuolustus. ESBL-bakteerien tartuntareitti on feko-oraalinen, joten koteja alettiin ohjeistaa erityisesti hyvän käsihygienian ylläpidossa sekä eritteiden siivoamisessa. Yhdistys teetti vuoden aikana runsaasti bakteeriseulontoja erityisesti sijaiskodeissa oleville koirille ja keräsi myös kontrollitesteillä tilastoa kantajuuksien poistumisesta. Jatkossa yhdistys panostaa entistä enemmän tartuntojen ehkäisyyn mm. edistämällä koirien terveyttä ja vastustuskykyä, parantamalla hygieniaa tarhoilla ja opastamalla antibioottien liikakäyttöön sekä kypsentämättömään eläinperäiseen ruokaan liittyvistä riskeistä.

 

Liite 1. Vuoden 2017 tapahtumat ja keräykset

Keräyskampanjat

 • Kannatusjäsenyyskampanja
 • Ystävänpäivän eettiset kortit -keräys
 • Parane Pian! -keräykset (#Lahjoitalantti)
 • Karkki vai kepponen! -somekampanja klinikkarakennuksen viimeistelyyn
 • Ojituskeräys
 • Kuiviketta kylmiin koppeihin -keräys
 • Eettiset joululahjat -keräys
 • Kolisevat kupit -keräys
 • Ei vahinkopennuille! (jatkuva keräys) (#Lahjoitalantti)

Uudet kummikeräykset:

 • Cherchel (vanhuskummikoira)
 • Freddy (toipilaskummikoira) (#Lahjoitalantti)
 • Elmo (vanhuskummikoira)
 • Tarhakummius

Rakennustalkoot 2017:

 • Irinan tarhan “yksiöt” (#Lahjoitalantti)
 • Olgan koiramökki & ruokavarasto (#Lahjoitalantti)

Jatkuvat ruoka- ja tarvikekeräyspisteet

 • Wuf.fi Tampere Lielahti ja Nekala
 • PetPower Outlet Salo
 • PetPower Outlet Turku

Varainhankintatapahtumat

FB-huutokaupat
1.-14.5. Laukkuhuutokauppa  
13.-18.8. Grillisettihuutokauppa, “minihuutis”  
20.11.-3.12. Kauneuden ja hyvän olon huutokauppa  

Myyjäiset
12.2. Ystävänpäivämyyjäiset kodittomien ja hädänalaisten eläinten hyväksi Espoon Laaksolahdessa (järj. Hard Luck Paws ry)
18.–19.11. Joulutori Helsingin Tapanilassa (järj. HurttaHelppi ry)  
2.–3.12. Joulumyyjäiset Helsingin Pakilassa (järj. Rescueyhdistys Kulkurit ry)
9.12. Joulumyyjäiset Espoon Laaksolahdessa (järj. Hard Luck Paws ry)

Kirpputorit
27.3.–9.4. pöytä itsepalvelukirpputori Limessä Vantaalla
20.5. ja 10.9. Tallikirppis Helsingissä (järj. Viipurin Koirat ry)
27.5. Takakonttikirppis, Nummelan Musti ja Mirri
28.8.–29.9. Sampo-kirppis Lappeenrannassa
Lisäksi muutama yksityishenkilö lahjoitti kirpputorituottonsa yhdistykselle.

Muut tapahtumat
20.5. Walk In -tatuointipäivä Tatuata-liikkeessä Helsingissä (järj. Miila Kondratjeff & co)
20.8. Ravintolapäivä / Viipurin Koirien Kuppikakkukoju Helsingissä (järj. Viipurin Koirat ry)
8.10. “Koiramaiset Syyshepulit” Helsingin Malmilla (järj. Viipurin Koirat ry)
22.10. Hyväntekeväisyyspuistoilu Espoossa (järj. Koiran Elämää)
13.–19.11. Do the dog thing -keilaustapahtuma Helsingissä (järj. Fun Bowling)
17.12. Glögipuistoilu Pitkäkosken koirapuistossa Helsingissä (järj. Viipurin Koirat ry)

Ruoka- ja tarvikekeräykset ja esittelypisteet
3.–5.2. Raision Musti ja Mirri Mylly
6.–12.2. Raision Musti ja Mirri Kuninkoja
6.–19.2. Turun Musti ja Mirri Skanssi
12.2. Eläinystäväpäivä Salossa
14.–15.3. Laurea Otaniemi (järj. Laurean opiskelijat)
21.–23.4. Kotkan Musti ja Mirri
21.–23.4. Kampin Musti ja Mirri
6.5. Kevään ruokakeräys Petikon Musti ja Mirri
10.–24.5. BrewDog Helsingin keräys
28.5. Puppy Parade
5.8. Someron eläinkauppa
25.8. Sammalon eläinklinikka
2.9. Salon Musti ja Mirri
2.9. Pet Store Kotka (järj. Team Viipuri)
16.9. Lohjan Musti ja Mirri
17.9. Puppy Parade
23.9. Syksyn ruokakeräys Petikon Musti ja Mirri
25.-30.9. Joensuun Musti ja Mirri
23.-28.10. Keravan Musti ja Mirri
23.-28.10. Loimaan Musti ja Mirri, joulukeräys
20.-25.11. Nummelan Musti ja Mirri, joulukeräys
20.-25.11. Lahden Musti ja Mirri, joulukeräys
6.-30.11.17 Kouvolan Musti ja Mirri, Veturi ja Korjala.
2.10-31.10 Karjalan avun Tampereen keräys (järj. Pertti Laanti)
4.-22.12. DogFeelGood -eläinkaupan keräys Forssassa
1.-3.12. Kampin Musti ja Mirri, joulukeräys
4.-9.12. Joensuun Musti ja Mirri, joulukeräys
11.-16.12. Porttipuiston Musti ja Mirri, joulukeräys
11.-16.12. Malmin Musti ja Mirri, joulukeräys