Toipilaat

24.7.2018
Tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole toipilaskummikoiria. Voit auttaa eläinlääkärikuluissa Parane Pian -rahaston kautta. Rahaston avulla pystytään tarjoamaan useille kiireellistä hoitoa vaativille koirille pääsy eläinlääkäriin Viipurissa tai asiantuntevampaa eläinlääkärinhoitoa Suomessa.

Yhdistys pyrkii auttamaan tarhoille tuotuja sairaita ja loukkaantuneita koiria. Tarvitsemme jatkuvasti varoja näiden koirien hoitokuluihin Suomessa. Lahjoituksilla pyrimme kattamaan toipilaskoirien eläinlääkäri- ja lääkekuluja.

Toipilaskummikoiratoiminta on perustettu niiden sairaiden tai loukkaantuneiden koirien avuksi, joita ei saada kuntoon tarhaolosuhteissa ja joiden eläinlääkärikulut ovat suuret. Autettavat toipilaskoirat ovat kuitenkin nuoria ja sosiaalisia koiria, joilla on täydet mahdollisuudet sopeutua kotikoiran elämään parannuttuaan.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä kummikoiriin tai kummiuteen liittyen, ota yhteyttä kummikoiravastaavaamme.